Bondsvergadering van steedsHervormers.


Die terugvoer wat reeds ontvang is rondom die agenda vir die Bondsvergadering, is baie positief. Almal sien entoesiasties uit na hierdie historiese byeenkoms wat DV Sondag 28 Julie om 18:00 by Tuine sHervormers plaasvind.
Die verrigtinge begin met ‘n erediens. Almal is welkom om die diens by te woon.