Bloedvoorraad gevaarlik min


Die Nasionale Bloeddiens (SANBD) het bekend gemaak dat hul voorraad op ‘n uiters kritieke laagtepunt is en aanvulling dringend noodsaaklik geword het.

Die SANBD het gesê dat hulle ten minste 3, 000 eenhede bloed daagliks moet bekom om aan die steeds stygende behoeftes te voorsien.

Die Bloeddiens beweer dat die tekorte ontstaan gedurende skool- en universiteite se vakansies wanneer baie mense weg is met verlof.

Die winterklimaat weerhou mense ook om na bloedskenking-sentrums te gaan.
Die insamelings het nou so drasties gedaal dat die bloedvoorraad op minder as ‘n dag se voorraad neerkom.

Die skenking van bloed het drasties gedaal gedurende die afgelope 20 jaar. Blanke skenkers is skepties om bloed te skenk. Te veel onopgeleide personeel het veroorsaak dat blankes onwillig geraak het om bloed te skenk.

Die geweldige risiko wat HIV-vigs inhou, het ook talle skenkers laat onttrek.

Die Bloeddiens beweer hulle het net genoeg voorraad vir 24 uur.