Aandag Afleibare Sindroom is ‘n fiktiewe siekte.


Aandag Afleibare Sindroom (AAS) is ‘n fiktiewe siekte. Hierdie bekentenis kom van die man wat dit die eerste keer “gediagnoseer” het, Leon Eisenberg.

Op sy sterfbed het die psigiater en pionier in outisme erken dat ASS in wese ‘n “fiktiewe siekte” is, wat beteken dat miljoene kinders sodanig gemedikeer is dat hulle vir die res van hulle lewens blootgestel is aan dwelverslawing en mislukking.

Volgens die joernalis, Bradlee Dean was AAS ‘n teorie wat deur Eisenberg ontwikkel is maar wat nooit bewys is nie. Nietemin het Eisenberg en die farmaseutiese industrie mijoene daaruit gemaak om kinders van jongs af verslaaf te maak aan gevaarlike psigostimulante soos Ritalin en Adderall.

“AAS is bedrog wat ten doel het om jong kinders aan dwelms te verslaaf,” sê dr. Edward C. Hamlyn, ‘n stigterslid van die Koninklike Kollege vir Algemene Praktisyns. Psigiaters Peter Breggin en Sami Timimi, wat beide weier om die simptome van AAS patologies te sien, stem saam met hom en sê dat dit meer te make het met sosiale struktuur as ‘n objektiewe disfunksie.

Die patologisering van AAS genereer miljarde vir die medisyne industrie. Volgens die Burgerlike Kommissie vir Menseregte Internasionaal is daar 20 miljoen Amerikaanse kinders op gevaarlike voorskrifmedisyne vir opgemaakte gedragsprobleme w.o. AAS.
Volgens hulle maak die farmaseutiesebedryf sy geld deur of nuwe dwelms te vervaardig of nuwe siektes te diagnoseer waarvoor bestaande medikasie gebruik kan word.

Dr. Jay Parkinson, sê dat in die laaste dekade is daar 10 unieke dwelms per jaar op die mark geplaas. Volgens hulle het talle van die mense wat vertel is dat hulle AAS-leiers is, is hulle dikwels net slagoffers van die “gevolge van slegte ontwerp” wat hy omskryf as ‘n konvensionele sosiale en opvoedkundige sisteem wat nie mense se uniekheid en indiwidualiteit raaksien nie.

Dit is definitief die geval met die veertienjarige outistiese genie, Jacob Barnett wat op 2-jarige ouderdom as outisties gediagnoseer is omdat hy nie kon praat nie. Sy ouers is vertel dat hy nooit sal kan leer nie en dat hy hulle afhanklike sal bly.

Sy moeder het agtergekom dat hy syfers op die ruit teken. Vandag is hy op 14 besig om aan sy Meestersgraad in kwantum fisika te werk. Hy is ook besig om sy eie oorspronklike teorie in astro-fisika te ontwikkel en het reeds te kenne gegee dat hy verder op Einstein se teorie gaan uitbrei. Sy IK is 170 en hy is definitief nie ‘n savant nie. Sy professor aan die universiteit waar hy studeer het reeds laat blyk dat hy ‘n kandidaat vir die Nobelprys is.