Werk sonder betaling


Welkom: Die Goudveld munisipale amptenare in senior poste wat dié week dalk hulle rekeings wil betaal, moet nie wag vir salaris inbetalings nie. Hulle sal maar ander planne moet bedink. Daar is gewoon nie geld om die salarisse hierdie maand te betaal nie.
Departementshoofde het ’n brief ontvang wat die munisipaliteit se verpligtinge teenoor Eskom en Sedibeng Water kry voorkeur.
Talle personeellede se debietorders by hul banke gaan vandag reeds deur wat die moontlikheid insluit dat betalings geweier gaan word deur bankiers.
Ramathebane sê dié ongerief is weens ’n tekort aan geld omdat betalings aan die munisipaliteit baie min was.