Volksvergadering – Vrydag 4 Oktober 2013


Die VVK- Registrasiebeamptes van Swartruggens en Koster het besluit om op 4 Oktober 2013 in die Koöperasiesaal te Koster, ‘n Volksvergadering byeen te roep teneinde die VVK – geregistreerde Volksgenote in Swartruggens, Koster, Derby, Ventersdorp, Groot-Marico en Zeereust geleenteheid te bied om ons verkose Boere-Afrikanervolksraad te ontmoet en terugvoering te kry oor die werksaamhede van die Volksraad tot dusver, vrae te vra, en enige onsekerhede op te klaar.

Soos beskryf word deur een van ons agbare Volksraadslede: Hulle wat ook vryheidsideaal in hul gene besit en nie saamgaan met die res van die wêreld se stelselmatige liberalisering tot ’n nuwe wêreldorde nie; hulle wat staan vir dieselfde beginsels as waarvoor die Voortrekkers destyds uit die Kaap getrek het; hulle wat staan waarvoor ons voorouers twee vryheidsoorloë in haglikke omstandighede geveg het; hulle wat nie reeds die handoek ingegooi het in die nuwe Suid Afrika nie, maar weet dat ons Koning in die Hemel die onreg sien wat ons mense aangedoen word, en dat Hy dit nie onbepaald daar sal laat nie. is ook by hieredie vergadering welkom en sal geleentheid gebied word om ook te wys waar hulle staan, te registreer en sodoende die hande van die Volksraad te sterk.

Finale besonderhede sal later bekend gemaak