Volkshulp 2000 tree in die bresse vir veramdes


In ’n persverklaring het Volkshulp 2000 se woordvoerder, mnr. Jaap Versveld, in die bresse getree vir die armoediges binne volksgeledere.

Die verklaring is uitgereik na aanleiding van media berigte dat die armoediges en verdrukte blankes net ’n klomp bedelaars is.

Die volle verklaring word hier weergegee:

Volkshulp 2000 het verlede week sy skok en verbasing uitgespreek oor sekere stellings wat op die internet gemaak en ook al in privaat gesprekke gehoor is.
Van die stellings wat gemaak is, is dat hulpbehoewende volksgenote net ‘n klomp bedelaars en smokkelkroeg besoekers is. Ander mense sê weer dat die hulpbehoewende volksgenote dwelmmisbruikers is of dat hulle te lui is om te werk en so gaan die stories voort.

Dit is waar dat daar slegte volksgenote is en dat daar dronkaards, dwelmmisbruikers en luiaards in die geledere van ons volkie is, maar watter volk gaan nie onder dieselfde euwels gebuk nie?

‘n Gegewe wat nie weggeredeneer kan word nie, is dat talle opregte volksgenote hulle werk en daarmee in sommige gevalle, ook hulle huisvesting verloor het.
Die werkverliese het verskeie oorsake.

Een van die groot oorsake is aanstellings ooreenkomstig kleur kwotas. Voorspruitend hieruit, kan veral ongeskoolde volksgenote wat hulle werk verloor het bykans glad nie meer werk kry nie.

Nog ‘n probleem is dat sommige werkloses om gesondheidsredes nie meer kan werk nie, ander is te oud om sekere werke te doen en ander kan, om bepaalde redes nie eintlik iets leer nie omdat hulle disleksies is of onder ander leer probleme gebuk gaan.

‘n Ander werkverskaffingsuitweg van jare gelede waartoe ons mense bykans geen toegang het nie, is beskutte arbeid. Mense wat onder hierdie beskutte vorm van arbeid gewerk het, is weerloos en hulpbehoewend.

Gevolglik het Volkshulp 2000 steeds die vrymoedigheid om aan volksgenote te vra: help ons asseblief in ons taak om hulpbehoewende volksgenote weer op die been te help.