Veekundiges skaars en onervare


Jonger mense wat toetree tot die veekundige bedryf is in die posisie dat hulle sonder die nodige ervaring moet optree en dit nog in die afwesigheid van noodsaaklike mentors, wat tradisioneel beskikbaar was.
Prof. H.O. de Waal van die Suid-Afrikaanse Veekunde Vereniging, sê dié geslag mentors word vinnig minder en sal eersdaags verdwyn. Hy sê die land se wetenskaplikes, veral veekundiges, staan voor die wesenlike uitdaging van ’n ouderdom-gaping wat wissel tussen 20 en 30 jaar. Veterane is tot 30 jaar ouer as toetredende veekundiges.
Volgens De Waal is Suid-Afrika se voorligtingsdiens waarskynlik die een wat die meeste daardeur geraak word en tot nadeel van die hele land.
.In die voorligtingsdiens vind die land dikwels dat poste gevul word maar dat die kundigheidsvlak drasties verswak het.
Hy beveel aan dat die proses van beroeps-registrasie van studente reeds voorgraads moet begin sodat die kandidaat gouer kan begin werk as hy/sy deur die opleiding is.