S.A. steeds minder ekonomiese vryheid


Volgens die nuutste 2013 inligting van die Wall Street Journal and the Heritage Foundation het ekonomiese vryheid in Suid-Afrika weereens verswak. Die nuutste afwaartse indeks van 0.9 punte bring die indeks nou op 61.8 punte. Hoe laer die punte hoe minder is die ekonomiese vryheid.

Die Sub-Sahara Afrika streek vergelyk swak met die ander vyf wêreldstreke en Suid-Afrika is besig om selfs in hierdie geselskap uit te sak, terwyl Zimbabwe met 2.3 punte verbeter het tot 28.6, Botswana het met 1 punt verbeter het.

Suid-Afrika, met sy 61.8 punte, beklee die 74-ste posisie in die wêreld en val tans in die groep “Moderately Free”. Die land met die beste posisie in hierdie groep is Uruguay met 69.7 punte (wêreldposisie 36), met Guatemala laaste in die groep op 60 punte (85-ste in die wêreld). As S.A. met nog 12 plekke afsak bevind die land hom in die groep “Mostly unfree” waar Burcina Faso tans die beste posisie beklee met 59.9 punte op wêreld posisie nommer 86.

Die ANC-regime is tans besig om die ekonomiese vryheid in die land nog verder in te kort met hulle beplanning dat besighede by hulle plaaslike owerhede lisensies sal moet verkry. Jacok Zuma het ook diè week aangekondig dat Affirmative Action nog strenger toegepas gaan word.