RSA se onderwys chaoties


Die uiters swak onderwys in Suid-Afrika moet nie aan die stelsel alleen toegeskryf word nie. Die onopgeleide en onverantwoordelike optrede van menige onderwysers is deel van die ernstige probleem.
Die swak prestasies op Universiteitsvlak dui op ’n swak skoolopleiding wat studente ontvang het.

Dit is die siening van ’n ekonoom wat die stelsel gekritiseer het aan die hand van inligting wat bekom is by die verskillende universiteite van die land.

Die ekonoom Dawie Roodt sê die uiters lae getalle voorgraadse studente wat binne die verwagte tyd ’n drie- of vierjaar graad behaal, bevestig die chaos wat op skoolvlak aan die gang is.

“Die staat bestee omtrent 20% van sy hele begroting aan onderwys en die uitkomste is swak of selfs van die swakste ter wêreld, ”het hy gesê.
Dr. Michael Cosser, navorser verbonde aan die Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing (RGN), meen ook die situasie waarin universiteite hulle bevind, is onaanvaarbaar. Volgens hom het die prestasies van studente oor die afgelope jare nie verbeter nie wat daarop dui dat skole nie op standaard is nie.

Cosser meen daar moet strenger gekyk word na toelatingsvereistes. Volgens hom kan studente nie toegelaat word om twee jaar te neem om een jaar te voltooi nie.

’n Woordvoerder van die Republikeinse Vrouebeweging sê die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Volksgenote moet hulle kinders uit die openbare skole haal en by CVO-Skole inskryf waar ’n bo-gemiddelde standaard gehandhaaf word.