Republiekdag met trots herdenk


By Kleinfontein het volksgenote die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika op luisteryke wyse herdenk. Dit was treffend hoe stil en nederig volksgenote byeen gekom het om ook die roem en eer aan hul Skepper te bring.

In die woorde van wyle Staatspresident C.R. Swart:
“Ons vereer ons helde en heldinne nie in hul persoon of hul amp
nie, maar oor hul geestelike erflating, hul voorbeeld en gelewerde
volksdiens, die rigtinggewende padwysers wat hulle opgerig het”

Die boodskap wat vandaar uitgedra is was inspirerend en motiverend:

“Ons moet onthou! Ons moet ons kinders leer om saam met ons te onthou! Ons
moet werk na ons ideaal !”

En soos op die program en tydens die verrigtinge gestel is:
Selfs wanneer ons, ons volkshelde herdenk, kom die dank en die eer aan God
alleen toe!

Die foto is geneem na afloop van die kranslegging, in die gedenktuin wat op Vrydag 31 Mei 2013 amptelik in gebruik geneem is.