Regering moet Grondwet nou beskerm


Mnr. Bennie van Zyl van TLU SA het in ʼn verklaring dieq organisasie se kommer uitgespreek oor die voorgestelde aksies om grondoordrag aan swartes te verhaas.

Die verklaring lui as volg:

TLU SA is hoogs ontsteld oor vakbonde se voorgestelde openbare aksies om grondoordrag te bespoedig. “Die land lek nog sy wonde van die arbeidsonrus in die mynbedryf, wat daartoe gelei het dat die Rand byna rekord laagtes beleef het, of daar is nou weer dreigende arbeidsonrus in die landbousektor,” sê TLU SA se Hoofbestuurder, mnr. Bennie van Zyl. “Die vakbonde is boonop deur pres. Jacob Zuma gesteun toe hy in sy repliek op sy begrotingsdebat gesê het dat grond vinniger oorgedra moet word vanaf dié wat grond moet afstaan aan dié wat grond wil hê. Daarmee skep hy ’n ondersteunende klimaat vir die vakbonde se radikale eise, en stuur dit ’n boodskap uit dat die land se landbouers geen simpatie of hulp moet verwag as die arbeidsoptrede in onrus ontaard nie. Boonop word dit tyd dat die Regering hand in eie boesem steek, en die voorbeeld stel deur die miljoene hektaar onbenutte grond wat hy in sy besit het, oor te dra aan die grondhongeriges,” sê mnr. Van Zyl.

“Hier is ’n politieke agenda agter die vakbonde Numsa en Fawu se beoogde aksie. Numsa het in wese met die landboubedryf niks te make nie, want dit is die metaalwerkersvakbond. Nietemin is sy president Cedric Gina revolusionêr uitgesproke oor ongegronde, ongetoetste en onwaar bewerings oor vermeende ‘grondvergrype, diefstal en gewelddadige grondonteienings’ wat in die verlede sou plaasgevind het”

Mnr. Van Zyl wys daarop dat die betrokke vakbonde artikel 25 van die Grondwet in hulle visier het. “Die regering sal nou baie vinnig en in ondubbelsinnige terme moet sê waar hy staan ten opsigte van die Grondwet, en of hy dit oorweeg om enige verandering daaraan aan te bring ten einde onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Hy sal nou moet wys of hy die Grondwet gaan respekteer en handhaaf, en of hy gaan toegee aan druk van die vakbonde,” sê mnr. Van Zyl.

Intussen het TLU SA boere gemaan om hulle veiligheidsmaatreëls te verskerp in die lig van die dreigende arbeidsoptrede deur vakbonde, en om onverdraagsaam te wees teen enige daad van oproer of vandalisme wat lewe of eiendom bedreig, voortspruitend uit dié optrede. “Ons het as wetsgehoorsame burgers ook regte, en ons het ook die reg om daardie regte te beskerm,” sê mnr. Van Zyl.