Radebe se transformasie-plan


Daar is reeds meer as 20 vakante senior landdros poste wat nou vir vier jaar onbeman is omdat Minister Radebe die poste slegs aan swartmense wil toeken.

Die Landdrostekommissie se aanbevelings is nie deur Radebe aanvaar nie omdat die aanbevelings “nie voldoen aan ’n transformasie-plan” nie.

Inligting dui daarop dat die kwalifiserende kandidate die verskillende bevolkingsgroepe verteenwoordig, maar die Minister is nog nie tevrede met die aanbevelings nie.
Hy het derhalwe verkies om die senior poste vir vier jaar vakant te laat en daarmee die hele regstelsel te belemmer, sê waarnemers.

Dit bly egter onduidelik waarom die minister nog steeds ontevrede is. Die aanbevelings is sodanig dat geslag en ras verreken is om as senior landdroste aangestel te word.

Die Kommissie het ook verduidelik dat daar ’n beperkte aantal kandidate is wat volledig toegerus is in ervaring en kundigheid om die poste te vul. Minister Radebe het egter volstaan met sy besluit en nou moet die poste weer geadverteer word. Dit sal nog 12 maande neem voordat die Kommissie die aanbevelings kan deurstuur aan die minister.

Intussen wag duisende sake om in howe afgehandel te word.