Polisiebeamptes weier Afrikaanse klag


Die polisie wou nie Gerhard Smit van Garsfontein, Pretoria se verklaring in Afrikaans aanvaar nie.
Hy was genoodsaak om in die lig van die ongerymdheid in die polisie, ’n e-pos te stuur aan die Minister van Polisie.
In die skrywe aan die Minister wys die voormalige polisieman daarop dat hy bewus is dat die polisie nie verklarings in Afrikaans mag weier nie en dat dit wel die geval met hom was.
Hy versoek die Minister om persoonlik ondersoek in te stel na die voorval van uiterste ongerymdheid en swak diens deur die polisie.

Die voorval het by die Garsfontein polisiestasie plaasgevind. Die polisiebeampte het aan hom gese hy moet die voorval by die Lyttelton stasie aanmeld want dossiere word nie meer verskuif tussen polisiekantore nie.
By Lyttelton is hy vriendelik in Afrikaans bedien.
“Maar teen 18:00 het ’n Afrikaanssprekende inspekteur van Lyttelton my gebel. Hy het gesê ek moet terugry soontoe om my verklaring in Engels oor te skryf. Volgens hom aanvaar die SAPD landwyd nie meer verklarings in Afrikaans nie, maar net in Engels. Ek het vir hom gesê dit is absolute onsin en ek weier om dit te doen,” vertel Smit.
Hy is toe glo meegedeel dat sy dossier dan nie geregistreer sal word nie.