Peter Marais wil bruines bemagtig


Die omstrede Peter Marais, voormalige raadslid in die Wes-Kaap, het “Die Bruin Bemagtiging Beweging” tot stand gebring met die bedoeling om bruinmense ekonomies te bemagtig.

Die beweging wil nie die politieke arena betree as politieke party nie, maar as beweging wat ekonomies gerig is vir kleurlinge.

Marais wil ’n verenigde front vestig onder kleurlinge wat ekonomies bemagtig moet word, het hy in ’n verklaring gesê.

Die president van die beweging is die omstrede Danny Titus.
Foto – Peter Marais