Olyf boerdery stort in duie


Die Noord-Kaapse olyf-boerdery projek wat R40 miljoen gekos het om te begin, het in duie gestort.

Die projek is in 2007 deur die voormalige Minister van Landbou en Grondsake, Lulu Xingwana, aan die gang gesit in ’n poging om swart boere te vestig en om werkloosheid te bekamp.

Van die opkomende boere, almal anderskleuriges, wat deel vorm van die projek, beskuldig nou die Departement van Landbou vir die mislukking.

Die Departement het glo ’n bemestingstof vir die olyfbome aanbeveel wat hoegenaamd nie geskik is vir olyf-produksie nie. Dit het daartoe gelei dat ie bome op strepe begin vrek het.

Die bewering word ook gemaak dat die bome niie goed genoeg versorg is deur die boere nie.

Foto – Takkie olywe