Nog ’n krisis in Onderwys oopgevlek


Sowat 15,000 leerkragte verlaat die onderwys elke jaar in Suid-Afrika. Hierteenoor kwalifiseer slegs 8,000 nuwe leerkragte per jaar, wat meebring dat die onderwyskorps jaarliks met ongeveer 7,000 verminder.

Intussen sukkel die Departement van Onderwys om, soos alke ander staatsdepartement, die vakante poste te adverteer en te vul.

Die situasie kan daartoe lei dat Suid-Afrika binne ’n dekade die grootste onderwys krisis ooit gaan beleef.

Indien daar verder in ag geneem word dat 60% van onderwysers reeds ouer as 40 jaar is, word die prentjie nog donkerder.

Die situasie in die onderwys gaan verder versleg na mate klasse se leerling getalle nog groter word weens die tekort aan onderwysers.

Dit is die mening van kundiges in die onderwysprofessie dat die onderwyskorps met meer as 20,000 leerkragte per jaar aangevul moet word om aan die groeiende populasie se behoeftes te voldoen,

Hierdie tendens is deel van die resultaat waar diskriminasie op die arbeidsterrein toegepas word, is gesê.