NG Sinode oor Belhar toon verdeeldheid


“As daar ’n arm mens by hierdie sinode instap en skree: “Julle verdwaalde Christene . . .”, dan moet bekering aan hom verkondig word. Dan is God nie noodwendig aan sy kant nie.”

So het ds. Pieter Prinsloo van die gemeente Môrewag in Kroonstad aan die sinode van die NG Kerk in die Vrystaat gesê.

Prinsloo het dié argument gebruik om aan te voer dat dit onbybels is as die Belydenis van Belhar sê dat God “op ’n besondere wyse die God van die noodlydendes, die arme en die verontregte is”. God kan nie so vir een samelewingsgroep gekaap word nie.