’n Jaar is verby


Die Vryburger is hierdie week een jaar aan die gang. Sy eerste berigte het op 4 Junie verskyn. Sedert daardie dag het Die Vryburger van krag tot krag gegaan, en toe die liberale Afrikaanse media begin om geld te vra vir hulle internet koerante, toe skiet Die Vryburger se leserstal die hoogte in.

Sedertdien beleef Die Vryburger ’n ongekende groei en oortref dit alle verwagtinge.

Alhoewel die redaksie vasbeslote is om hierdie volkseie koerant se leesstof gratis aan te bied, word nuwe planne beraam om die finansiële druk af te haal van die werkers. Daar sal tog wee gevind moet word om die finansies aan te suiwer.

Ons vestig ons hoop gedeeltelik op advertensiewerwers wat na vore sal kom om op kommissie basis advertensies te werf. Hieroor sal ons mettertyd meer inligting bekend maak.

As die ANC skielik meer as R12 miljoen bewillig vir die Erfenisstigting se tweede fase by die Voortrekkermonument, kan ons verwag dat daar iewers ’n slang is die lang gras sal wees. Die tegniek om seggenskap en inspraak en oorname te bewerkstellig, word die maklikste met geld gedoen. Daarvan het die Boere-Afrikaners reeds talle voorbeelde wat beleef is in ons volk se bestaan.

Asof die ANC nou nie genoeg misbruik gemaak het van die verarmde blankes in die Vrystaat nie, het hulle nou ook die jeug geteiken by monde van ’n LP is die parlement. Hoe hulle die blankes se welwillendheid gaan verkry, weet net hulle. Daar kan nooit welwillendheid of enige toegeneentheid wees nie. Die uitermatige diskriminasie wat blankes, en die jeug in besonder, beleef is om van siek te word.

As ’n talentvolle leerling nie toelating kry by ’n universiteit nie, of nie kwalifiseer vir ’n betrekking nie omdat die aansoeker ’n wit vel het, dan is daar nie sprake dat Boere-Afrikaners iets te doen wil hê met enige saak van die ANC nie.

Die Zille vrou het ’n gure ontvangs gehad met haar besoek by Khayelitsha. Miskien is dit nie net omdat sy die DA leier is nie – dalk is haar vel te vaal.

Hierteenoor is die verblydende dat die Gromar skool op besondere wyse Groot Trek 175 herdenk het en nog meer dae daaraan gaan wy. Dit is hierdie optrede wat ons jeug sal sterk maak teen die integrasie-gogga.

Lees gerus die berig oor jou regte tydens padblokkades, maar lees ook van die moedige stryd wat gestry gaan word om Nelspruit se naam te behou.

Te midde van alles, dank ons, ons Hemelse Vader vir genade, wysheid en insig wat daartoe bygedra het dat ons werk met sukses bekroon word in diens van ons volk.

Ons opregte dank en waardering aan elke getroue leser vir suiwer kommentaar en deurlopende ondersteuning.

Redakteur