Mamphela Ramphele se verkiesingsplan


Die verkiesing-deskundiges van die VSA wat Barack Obama gehelp het om die verkiesing in die VSA twee keer te wen, is nou genader deur dr. Mamphela Ramphele om stemme vir Agang te werf met die oog op die verkiesing in 2014.

Die Benenson Strategy Group doen wêreldwyd navorsing en konsultasie om wen-veldtogte vir kandidate uit te werk en te beplan.

Volgens dié groep se webtuiste gebruik hulle data om “wen-strategieë en taktiek” vir kliënte uit te werk.

Obama se verkiesingsveldtog, met die samewerking van Benenson, het in ’n groot mate op sosiale media en tegnologie gesteun.
Kenners meen egter dat die gevorderde tegnologie dalk minder suksesvol kan wees in Suid-Afrika waar die groot meerderheid swart kiesers nie internet toegang het nie en ook nie die gevorderde strategie gaan verstaan nie.
Foto – Mamphela Ramphele