GROMAR VIER 175STE HERDENKING VAN DIE GROOT TREK


Dit is vanjaar die amptelike 175ste herdenking van die Groot Trek. Om hierdie geleentheid te vier word daar landswyd talle geleenthede deur verskeie kultuurorganisasies aangebied. Daar is reeds op die 6de April by die Voortrekkermonument in Pretoria ‘n geleentheid aangebied om die herdenking af te skop.

Verskeie simboliese osse wat trek, sal ook gedurende die jaar vanaf sekere dorpe in die land vertrek. Van die kultuurorganisasies wat betrokke is, is die AKB en ATKV.

Op Groblersdal het die plaaslike Verkennerspos op 31 Mei ‘n herdenkingsgeleentheid aangebied. Die verrigtinge is geopen met die voorlesing van Psalm 23 uit die Hollandse Statebybel. Na die gebed is gesing uit Psalm 38, dieselfde Psalm wat die trekkers gesing het die aand voor die Slag van Bloedrivier. Daarna is die Voortrekkervlag plegtig gehys. Die Transvaalse Volkslied is gesing waarna een van die manne, geklee in tradisionele Voortrekkerdrag, Piet Retief se manifes voorgelees het.

‘n Opsomming oor die geskiedenis van die Groot Trek met baie interessante inligting wat nie alom bekend is nie, is voorgelees deur mnr. Wouter Scholtz en die leerlinge en ander besoekers het dit uiters interessant gevind. Die hoogtepunt van die verrigtinge was die demonstrasie van die voorlaaier jaggeweer, in die volksmond beter bekend as die ou Sanna.

Die herdenkings-seremonie is afgesluit met die sing van Die Stem van Suid-Afrika.

Daar word later in die jaar, rondom die 10de Oktober, weer ‘n geleentheid beplan waar meer Groblersdallers betrek wil word. Die Groblersdal Geloftefees herdenkings¬komitee, beplan dan ook om op die 16de Desember ‘n groot geleentheid te hou waarmee die herdenking afgesluit sal word.