Ellisras se Penkoppe kom op aandag!


Alhoewel 31 Mei nie meer ‘n amptelike vakansiedag in Suid-Afrika is nie, bly dit ‘n baie belangrike datum in Afrikaner volksgeskiedenis en is dit paslik om die historiese gebeure wat op hierdie datum plaasgevind het, te herdenk.
Die Afrikaanse Kultuurraad van Ellisras het op 31 Mei 2013 feesgevier. Die volkspelegroep en koor van ons BCVO skool is genooi om luister aan die feesvieringe te gee. Die gewildste item op die program was egter die Ellisras Penkoppe met hulle instrukteur wat op aandag gekom en die sing van die Stem gesalueer het.

Die volgende is ‘n kort oorsig om die belangrikheid van 31 Mei te beklemtoon.

Die aand van 29 Mei 1900 neem Paul Kruger, president van die Zuid Afrikaansche Republiek, afskeid van sy vrou Gezina, familielede en volksgenote voor sy vertrek na die buiteland.
Op 31 Mei 1900, slegs ure na die President se vertrek uit Pretoria, marsjeer Britse troepe Johannesburg binne

Op Saterdag 31 Mei 1902 word die Vredesverdrag van Vereeniging onderteken; 2 jaar en 8 maande na die uitbreek van die Anglo-Boere oorlog in Oktober 1899. Die Britse vlag wapper nou oor die hele Suid-Afrika.

Op 31 Mei 1910 kom die Unie van Suid-Afrika, deur die bemiddeling van Generaals Louis Botha, Jan Smuts en JBM Hertzog, totstand. Die Unie bestaan uit vier provinsies: Transvaal, die Oranje Vrystaat, die Kaap en Natal.

Op 31 Mei 1928 word ‘n nuwe Afrikaanse vlag vir die eerste keer langs die Union Jack in Kaapstad gehys. Dit is die oranje-wit en blou Van Riebeeck-vlag met ‘n binnestuk bestaande uit 3 vlaggies: die Vierkleur van Transvaal, die vlag van die Oranje Vrystaat en die Britse Union Jack, verteenwoordigend vir die Kaap en Natal.

Op 31 Mei 1938, met die 100 jarige herdenking van die Groot Trek, word die Afrikaanse vlag sonder die Britse Union Jack gehys en word Die Stem van Suid-Afrika as volkslied gesing.

Op 31 Mei 1961 word die lang gekoesterde ideaal van ‘n onafhanklike en eie republiek ‘n werklikheid met die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika.
Die Afrikaanse vlag word nou die Nasionale vlag van die Republiek van Suid-Afrika.

Agnes Olivier
(sekr: Die Afrikaanse Kultuurraad van Ellisras)