Distrikte in Colorado wil afstig.


Amptenare in agt van die noordelike distrikte in Colorado, VSA, wat eensgesind is in hulle teenstand teen wapenbeheer-wette en olie- en gasregulasies, het bymekaar gekom om die moontlikheid te bespreek om ‘n 51ste staat te vorm.

Volgens die Denver Post is daar ‘n voorlegging deur die distrikte Weld, Morgan, Logan, Sedgwick, Phillips, Washington, Yuma en Kit Carson se adminstrateurs gemaak dat hulle wegbreek van die staat. Hulle beplan om as Noordelike Colorado bekend te staan.

Sean Conway, Mike Freeman en Doug Rademacher van Welddistrik het gesê dat hulle openbare vergaderings sal hou om te besluit of daar ‘n referendum oor die aangeleentheid moet plaasvind. Die sperdatum wat hulle voorgestel is 1 Augustus vanjaar. Die grondwet van die VSA bepaal dat die wetgewende liggaam oor so ‘n stap moet besluit.

Die administrateurs sê dat hulle alle wetlike pogings om die verwoesting deur olie- en gasmaatskappye te stuit, probeer het en dat die vermeerdering in landelike henubare energiestandaarde die “laaste strooitjie was wat die kameel se rug gebreek het.”

Conway sê dat Weld se vernaamste ekonomiese dryfvere, landbou en energie onder druk is, hoewel hierdie sektore substansieël bydra tot die staat se ekonomie. In teenstelling is die staat se finansiële bydrae tot Weld minimaal. Hulle is ook bekommerd oor die feit dat daar nie fondse vir die instandhouding van infra-struktuur en onderwys is nie.

Die Republikeinse verteenwoordiger, Cory Gardner, het in ‘n verklaring gesê dat hy die aangeleentheid simpatiek gesind is en hulle nie blameer dat hulle ‘n eie staat wil stig nie. “Die boeregemeenskap van Colorado is woedend en hulle het genoeg rede daartoe. Die Goewerneur en sy Demokratiese vriende in die Withuis het ons lewenswyse aangeval en niemand kan die mense blameer dat hulle ongelukkig is nie,” het hy gesê.