Die Stadsraad van Pretoria en Kleinfontein


Die polemiek rondom Kleinfontein het uiteindelik ook daartoe gekei dat die Stadsraad ’n verklaring uitgereik het in die verband.

Die Vryburger het die verklaring vrylik vertaal terwille van ons lesers.

Die verklaring lui grootliks soos volg:

Tshwane se Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Kgosientso Ramokgopa, tesame met die Burgemeesterskomitee, het hulself verbind om die formalisering van Kleinfontein in volle ontwikkeling met al die geriewe en dienste, te prioritiseer. Die aankondiging is gemaak op Woensdag 28 Mei 2013 na ’n besoek aan die Afrikaner en “alleenlik blank” gemeenskap. Die aankondiging volg na die besoek aan Kleinfontein om feite te bekom oor die klein dorpie wat soveel aandag gekry het in die media omdat daar nie anderskleuriges woon nie en hulle is onafhanklik van die stadsraad.

Tydens die besoek van die Uitvoerende Burgemeester, amptenare van die Stadsbeplanning- en ander departemente is die wettigheid van die Kleinfontein nedersetting, die voldoening aan die stadsbeplanning skema ondersoek. Hierdie besoek was ook gerig om die oplossings te vind vir sekere beplanning en huisregulasies wat nie aan die wette van die stadsraad voldoen nie. Die stadsraad bevestig dat daar gereeld besprekings tussen die Ontwikkeling- en Boubeheer was oor die gebruike van die grond en die geboue, maar daar kon geen finaliteit bereik word nie omdat die nedersetting ’n plaas met woonhuise is en nie ’n dorpsgebied van die stad nie.

Met die klem op die gesag van die Regering se wet op Verklaring van Regte, het die Uitvoerende Burgemeester gesê hulle glo dat daar ’n oop platform, middel en stigting vir elke Suid-Afrikaner is om hulle wettige kulturele en geloofsregte te bewaar en te vier sonder om aparte ontwikkelings te vereis. Dit is die Burgemeester se verantwoordelikheid om ’n beroep te doen op die Afrikaanse gemeenskap en ander minderheidsgroepe, om die geleenthede aan te gryp en saam met hulle te stap om die hoofstad op te bou vir elke Suid-Afrikaner.

Ramokgopa het gesê hulle het besluit om aan te hou met dialoog oor die sake i.v.m. die kulturele- en taalregte. Daarom het hulle opdrag gegee aan die “Freedom Park Trust” en andere om te kyk na verskillende maniere om gemeenskappe, insluitende Afrikaners, te omarm in die gees van nasionale eenheid.

Na afloop van die besprekings, het die twee partye ooreengekom om op ’n manier op meer gereelde basis met die Raad van Direkteure van Kleinfontein en die politici te praat en ook om ’n tegniese taakspan aan te stel om in al die ontwikkelingsbeplanning van die nedersetting deel te neem.

Die Uitvoerende Burgemeester het verder ’n beroep gedoen op die leiers van siviele regte organisasies en die regeringsagente om Kleinfontein by die Stad in te lyf. Hy beplan ook om die Menseregte Kommissie en die Kommissie op Kulturele en Godsdienstige en taalregte te betrek by Kleinfontein se belange vir alle Suid-Afrikaners. Deel van die pad vorentoe en die begin van die dialoog, het die Uitvoerende Burgemeester die leier van die Raad se besigheid, raadslid T. Mashego, gevra vir insette van alle politieke partye.

Die Uitvoerende Burgemeester het gesê hy sal met alle partye sowel as die Gauteng Premier konsulteer om hom te help om ‘n meer ope dialoog met die Kleinfontein leierskap te voer. Ramokgopa bedank die Kleinfontein gemeenskap en verbind hom tot meer interaksie met Kleinfontein.