Cosatu verkies Freedom Charter


Volgens die Sekretaris Generaal van Cosatu, Zwelinzima Vavi, se toespraak by die Universiteit van Kaapstad benodig die land se ekonomie radikale veranderings alvorens dit sal regkom.

Vavi sê dat radikale herstrukturering nodig is ten einde indiensneming en ekonomiese groei te bewerkstellig. Volgens hom vind daar ‘n herverdeling van rykdom plaas van die armes na die rykes en moet die proses omgekeer word. Die ekonomiese besluitneming moet uit die hande van enkeles weggeneem word. Die Freedom Charter, waarin die SAKP groot insette gelewer het, skryf voor dat die land se grond aan die massa behoort, dat die banke en nywerhede onder sentrale beheer moet kom en uit die hande van die “kapitaliste” weggeneem moet word. Die SARB moet volgens Vavi ook genasionaliseer word.

Vavi self ontvang die salaris van ‘n “kapitalis” met sy R500 000 (plus ander voordele) per jaar van Cosatu. Hy het dit onlangs verdedig deur te sê dat dit nodig is, want dit weerhou persone in sy posisie om nie regeringsposisies te aanvaar nie. Die Suid-Afrikaanse vakbondleiers is daarvoor bekend dat hulle salarisse besonder mededingend is.