Brief Radio PTA – Staatsman?


Waarde Heer,

Nuusberigte hierdie naweek, t.o.v. Nelson Mandela, verwys na hom as ´n “staatsman”, waarteen ek erg beswaar moet maak.

Dit is geskiedkundige feite dat Nelson Mandela as aanvoorder en mede-stigter van MK met reg as een van die vaders van die jarelange terreurveldtog in die RSA beskou kan word.
´n Veldtog wat duisende lewens ontwrig het, dood en verwoesting gesaai het en ´n stryd wat hy in sy eie woorde nie berou oor het nie.

Hy is regmatig veroordeel vir misdade en terreur, alles op rekord.

Deur hom as ´n “staatsman” te tipeer dra by tot die leuens waarmee ons volk en ons kinders vergiftig word en as tweederangse burgers geteken word wanneer ons opstaan vir die waarheid!

Ek doen ´n beroep op die Radio, bestuur en personeel tot omsigtigheid in beriggewing en sensitiwiteit vir die subtiele aanslae op ons volk en ons kinders.
Die verkeerde woordkeuse mag onskuldig voorkom, maar sterk ons vyande!

Radio Pretoria, as hy ´n stem vir ons mense wil wees, sal hulle deel moet doen.
Joffré M.W. Papenfus