Boere word bedreig met DA en ANC siening van 1913-Wet


Die leier van die HNP, mnr. Andries breytenbach het in ‘n skerp verklaring gewys op die gevaar wat nou Suid-Afrika se boere bedreig met die eenstemmigheid tussen die ANC en die DA oor die 1913 Wet.

Die volledige verklaring lui as volg:

Dalk moet die DA oorweeg om eerder saam te smelt met die ANC.

Dit word toenemend duideliker dat daar in wese geen verskil is in beleid en beginsels tussen die DA en die ANC nie.

Dit is weer eens bewys met die DA-leier, Helen Zille, se besoek aan die Sol Plaatjie Museum in Kimberly, waar sy uitgevaar het teen die Wet op Naturelle Grondbesit wat in 1913 aanvaar is.

Alhoewel hierdie wet inderwaarheid ten laste van die Britse koloniale bewind gelê moet word, was dit nietemin ’n eerlike poging om langtermyn konflik uit te skakel deur ordelike gebiedskeiding tussen volkere met verskillende kulture en benaderings. Dit was inderwaarheid net die feitelike vasstelling van ’n toestand wat toe al op die grond bestaan het.

Zille se poging om dié 1913-wet in sterker terme as die ANC te verwerp, bevestig die HNP se standpunt dat daar geen verskil tussen haar en haar party, en die ANC is nie. Haar stelling dat grondhervorming noodsaaklik is, plaas haar in dieselfde kamp as die ANC.

Die land se boere behoort deeglik kennis te neem van Zille se uitlatings en standpunt oor die berowing van die Blankes se grond. Sy sing daaroor in dieselfde koor as die ANC, wat beteken dat ook sy die boere se grond van hulle wil afneem om dit aan mense te gee wat histories geen reg daarop het nie en tot dusver ’n meer as 95 persent mislukking van boerdery daarop gemaak het. Die land se boere behoort die DA eenparig die rug toe te keer en hulle stem van dié grondroofparty te weerhou.

Die HNP doen ’n beroep op boere om enigiemand wat nie hulle eiendomsreg respekteer nie, die rug toe te keer, en eendragtig te wees in hulle verset teen enige poging om die landbou- en vaderlandsgrond te vervreem. Elke boer het sy grond wettig gekoop. Hy het kaart en transport daarvan in sy besit, en niemand hoef skuldig te voel omdat hy grond besit nie. Die grond is eerlik bekom en nie gesteel nie. Ons boere moet alles in hulle vermoë doen om hulle grond te behou, of ten minste toe te sien dat dit in ons volk se hande bly, eerder as dat dit om een of ander rede verkoop moet word.
Foto – Andries Breytenbach