Beroerte: nuwe simptome – slaan ag daarop


Moenie dink jy is te jonk vir ’n beroerte-aanval nie! Hier is nog ’n simptoom om op ag te slaan indien jy dink dat ’n persoon beroerte het of nie.

Dit het nou aan die lig gekom dat die tong ook ’n aanduiding kan gee of die persoon ’n beroerte-aanval het. Soms is die simptome van ’n beroerte baie moeilik om te identifiseer. Ongelukkig kan dit katastrofies wees, want ’n slagoffer van beroerte kan ernstige breinskade opdoen indien dit nie vinnig geïdentifiseer word en die persoon nie vinnig mediese behandeling ontvang nie. Volgens ’n geneesheer kan u dit self identifiseer deur die volgende vrae aan die pasiënt te vra:

Vra hom om te glimlag; vra hom om ’n moeilike sinnetjie te praat en vra hom om albei arms op te tel. Indien die persoon moeite het om enige van die drie take te verrig, skakel onmiddellik ’n ambulans of geneesheer en beskryf dan die simptome aan hulle.

Die vierde aanduiding waarna opgelet kan word is, laat die persoon sy/haar tong uitsteek. Indien die tong na die een of ander kant van die mond wys, is dit ook ’n teken van ’n beroerte-aanval.

Volgens ’n neuroloog, kan hy/sy ’n pasiënt help indien hy/sy binne drie ure nadat ’n pasiënt die beroerte-aanval gehad het, die pasiënt kan bereik. Dan is dit net ’n geval dat die pasiënt reeds mediese hulp ontvang het voordat die neuroloog by hom/haar kon uitkom.