Aanslag op Bloedrivier Gelofte-grond


Vêr-linkse sogenaamde Afrikaners is besig met die reël van ’n sogenaamde Konferensie wat sal plaasvind vanaf 6 tot 8 November 2013 in Natal.

Die ou Voortrekkerkerkie wat omskep is in ’n museum, was die eerste slagoffer van volkskultuur-goedere wat van sy regmatige eienaars vervreem is toe die naam daarvan verander is na Msunduzi-museum.

Die doel van die Konferensie is om die verskeie aangeleenthede soos die Slag van Bloedrivier en “Die Slag van Ncome” 175 jaar gelede, te bespreek.

Die viering van 16 Desember as versoeningsdag en watter vordering al gemaak is om versoening te bewerkstellig om die “nasie” saam te snoer, sal ook aandag geniet.

Suksesse en struikelblokke rondom versoening sal aandag geniet. Alles word gedoen met die oog op die viering van 2014 as twintigste bestaansjaar van oorheersing oor die Boere-Afrikaners.

Persone wat by die geleentheid referate wil lewer word deur die museum se raad uitgenooi en vra dat ’n opsomming van die referaat vooraf beskikbaar gestel sal word. Die keerdatum is 31 Julie 2013.

’n Woordvoerder van Afrikaner Kultuurbond ( AKB) het aan Die Vryburger gesê dit is duidelik dat linkses in Afrikaner geledere agter die hele ding is om uiteindelik die Gelofte van Bloedrivier en alles wat daarmee saamhang, te vernietig.