Wie steel die water?


Die Sentraal Transvaal gebied het vir die tydperk 2011-2012 sowat 37% van die kraanwater wat aangekoop is van die Rand Water Raad, laat verlore gaan.
Dit beteken dat net minder as 500 miljoen kiloliter water vermors is, en dus byna R8 miljard laat vermors het.

Die verlies word nou toegeskryf aan swak instandhouding wat die vermorsing veroorsaak het. Pype en toerusting word nie vervang nie en lekkasies word nie herstel nie.

Die verslag dui daarop dat die Johannesburgse metroraad wat 206 miljoen kiloliter (of 39,3%) van sy aankope van water verloor het terwyl die Oos-Rand 133 miljoen kiloliter (39,3%) verloor het en Pretoria 77 miljoen kiloliter (25,2%).

Die ander rede wat aangevoer word is dat die tekort aan kundige personeel ook ’n rol speel aangesien dit instandhouding bemoeilik.

Die metroraad is reeds in 2009 gewaarsku dat die PWV gebied ernstige water tekorte gaan ondervind vanaf 2013 as daar nie vinnig begin word met die opgradering van toerusting nie.

’n Voormalige amptenaar wat gemoeid was met watervoorsiening het gese dit is ook belangrik om kennis te neem dat derduisende liters water in plakkerskampe en lokasies gebruik word waarvoor niemand betaal nie behalwe die eerlike belastingbetalers.

Inwoners het ook waargeneem dat gebarste pype dikwels vir dae onaangeraak bly, en wanneer dit vervang moet word, dan word slegs die swakplek vervang. Binne weke is dieselfde pyplyn net ’n entjie verder weer stukkend. Die lapwerk kos dan veel meer as eenmalige opgradering van die stelsel.