Werkloosheidgrafiek 1981 – 2010

« Werkloosheid styg