Vryheid – ons strewe


Hierdie afgelope week is Die Vryburger oorval met persverklarings, e-pos en telefoon navrae oor die Demokratiese Alliansie se liederlike optrede te Kleinfontein. Miskien is dit goed dat die DA weer ’n keer uit hulle kassie geklim het sodat Boere-Afrikaners hulle nie net distansieer van die radikaal-linkse politieke party nie, maar ook hulle misnoeë teenoor die mense uitspreek vir hulle wanopvattinge en hulle haatdraende geneigdheid teenoor behoudende volksgenote.

Die waarheid is dat die DA hiermee ook getoon het hoe hulle die oud NP lede en die Afrikaanses misbruik in hulle pogings om stemme te werf vir die komende verkiesing.

Die linkse pers het saam gejubel ter ondersteuning van die DA in ’n poging om die mislukte “optog” by Kleinfontein goed te praat. In hierdie uitgawe is waarskynlik genoeg inligting om dié linkse party te ontbloot vir wat hy werklik is.

Die Vryburger wil langs hierdie weg die redaksie en medewerkers se gelukwense oordra aan die nuwe lid van die Boere-Afrikaner Volksraad, ds. Devenier. Ons glo dat hy ’n besondere rol sal vervul in belang van die volk se strewe na soewereine selfbeskikking.

Lees ook die berig oor hoe die owerheid sekere besparings gaan inbring in die staatsdiens. Die besparings is egter ietwat van ’n klug – maar kom ons kyk hoe dink hulle hoeveel die bankbalans gaan verbeter deur ’n bedrag van die begroting te skrap wat nog nooit gebruik is nie!

Die feit dat nuwe lesers van Die Vryburger, waarvan sommige in die buiteland woon en werk, in vertwyfeling is oor die opregtheid van die Redaksie se bedoelings, is nie ’n vreemde verskynsel nie en is ook nie verrassend nie. Die lesers word ook nie verkwalik nie! Die wereld is vol leuens en bedrog, en hierdie geknelde volk beleef dit elke dag op verskillende maniere.

Die Vryburger maak nie sy werkers, of medewerkers se name bekend nie omdat ons weet hoe Boere-Afrikaners geïntimideer en verdag gemaak word. Daarom sal die werkers beskerm word teen die liberale aanslae. Dit is per slot van rekening mense van eerbare inbors, wat hul werk kom doen sonder om vergoeding of erkenning daarvoor te ontvang.

Die Vryburger het vir ’n besliste rede tot stand gekom – en daardie rede is reeds bekend by duisende lesers van ’n koerant wat nie huiwer om feitelike inligting te verskaf aan sy lesers nie.

Die Boere-Afrikaner se stryd om in die wereld van vandag sy stem te laat hoor, was die hoofrede vir die ontstaan van ’n e-koerant. Die e-koerant is oorweeg vir ’n hele aantal belangrike redes. Eerstens is dit meer bekostigbaar vir die redaksie, sowel as vir die lesers. Tweedens is dit die leesmetode van die toekoms. Dit is reeds wêreldwyd bewys dat diegene wat tegnologies “geskool” is, nie meer van die gedrukte koerant gebruik maak nie. Die redes is vanselfsprekend.

Die Vryburger is hier as teenvoeter vir die linkse media wat oor ons spoel. Dit is nie net koerante en tydskrifte nie, dit is ook radiostasies en die TV wat graag die reënboognasie in ons kele wil afdruk.

Die Vryburger is derhalwe die logiese alternatief vir ons volk, omdat ons streef na volksvryheid!

Redakteur.