Verklaring oor staatsbeheerde Ondernemings


Die langverwagte verslag oor ondernemings in staatsbesit (OSB) is op 28 Mei deur die ondervoorsitter van die aangestelde ondersoekkommissie, Glen Mashinini, vrygestel. Die ondersoekspan was op 12 Mei 2010 aangestel om die OSB’s te ondersoek en met aanbevelings te kom oor hoe dit in die toekoms hanteer moet word. Die ANC-regime was aanvanklik onder die indruk dat daar ongeveer 300 OSB’s is, maar moes tydens die ondersoek ontdek dat daar inderdaad 715 sodanige ondernemings is.

Die regime se minister van Monitering en Evaluasie, Collins Chabane, het gesê dat die staat duidelike riglyne moet opstel oor finansiële ondersteuning aan ‘n OSB en dat reddingspakette nie op ‘n lukraak basis moet geskied nie. Die oplossing sal ‘n lang proses wees.

Die ondersoekkomitee bevind dat van die OSB’s waarde vir geld bied, maar dat daar ruimte vir verbetering is. Die meeste van die ondernemings ondervind finansiële probleme. Daar moes aan sommige hulp verleen word met befondsing (SAL is ‘n voorbeeld, Die Vryburger redaksie). Daar is ook OSB’s, soos die SABC, wat geregtig is op befondsing van die staat en wat nie ingestel is op ‘n winsmotief nie. Die verslag het doelbewus nie besonderhede wat verwys na privatisering van OSB’s nie, alhoewel besef word dat sekere ondernemings beter bestuur kan word in privaatbesit. Ondersoek behoort gedoen te word of sekere OSB’s deel moet vorm van staatdepartemente en of sekeres eerder gesluit moet word.

Foto -, Glen Mashinini