Uniegebou is 100 jaar in gebruik


Die welbekende landmerk in Pretoria, die Uniegebou is vanjaar presies 100 jaar in gebruik en was altyd die simboliese setel van Suid-Afrika se staatsgesag.

Alhoewel die ANC regering geen bydrae gelewer het in die vestiging of gebruik van die pragtige gebou nie, gaan hulle eeufees vier tot 16 Desember.

Collins Chabane, die minister in die Presidensie, het glo bekend gemaak dat ’n reeks vieringe gehou sal word wat op 16 Desember, ’n hoogtepunt sal bereik.

Die klem sal val op maatskaplike binding, nasionale eenheid, inklusiwiteit en versoening.

Dit is alom bekend dat slegs enkele blankes, gewoonlik lede van die ANC, die verrigtinge bywoon.

‘n Woordvoerder van die Verkennerbeweging het aan Die Vryburger gese dit is tog vreemd dat die ANC die statige gebou se 100 jarige bestaan wil herdenk terwyl hulle geen bydrae gelewer het vir die totstand bring daarvan nie.