Tol-stelsel onnodig in SA


Twee afsonderlike en onafhanklike studies is gedoen wat bevind dat voldoende fondse deur die regering se brandstofheffings ingevorder word om te betaal vir alle nuwe paaie en alle padonderhoud in Suid-Afrika.
Dit is in teenstelling met die Nasionale Padagentskap (Sanral) se bevinding dat nuwe tolpaaie, insluitende die e-tolstelsel in Sentraal Transvaal en ook landwyd nodig is om vir die padnetwerk te betaal.

Die Automobiel-Assosiasie van SA (AA) en die Suid-Afrikaanse Bitumen-vereniging (Sabita) het elkeen ’n afsonderlike studie oor onderhoud van nasionale paaie gedoen.

Die studies het ook gefokus op die regering se aanwending al dan nie van die brandstofheffing vir paaie se herstelwerk en instandhouding.

Dit is bevind dat in die tydperk 2003 tot 2008 gemiddeld R7,4 miljard per jaar aan paaie bestee is, ingesluit nuwe paaie en instandhouding, maar in dieselfde tyd het die ANC regering R21 miljard per jaar deur brandstofheffings ingevorder.

Na raming gaan daar in 2013 meer as R42 miljard ingevorder word, wat meer as genoeg is om nuwe paaie en instandhouding te doen.