Taal: skole trap klei


Dit blyk dat laerskole nog geen inligting van Onderwysdepartement gekry het wat rigtinggewend aandui hoe inheemse tale in 2014 vir gr. 0 en gr. 1 aangebied en ingevoer moet word nie.
Verskeie skole sê hulle weet nie waar die onderwysers, leermateriaal óf tyd vir dié plan vandaan gaan kom nie.

Die onderwysers in veral swart skole is nie behoorlik opgelei nie en kan kwalik onderrig in hulle eie moedertaal, wat staan nog die geval te wees om dit aan te bied in die taal van leerlinge.

Die ANC regering het in Desember 2012 bekend gemaak dat skoliere vanaf 2014 verplig gaan word om ’n inheemse taal te neem. Dit moet in die gr. 0 tot gr. 3 klaskamers afskop en stelselmatig in alle grade ingefaseer word.

Voormalige opvoedkundiges het gesê dat die toepassing van die beleid nie sal werk voordat leerkragte nie self geskool is in die vakke nie.

Die beleid kan egter die integrasie-beleid van die regering bevorder as anderskleurige onderwysers nou aangestel moet word in tradisioneel blanke skole met die doel om taalonderrig te gee. Die probleem is egter veel groter as wat die regering voorsien het.

Sulke onderwysers sal waarskynlik diens verrig in swart skole, wat meebring dat daar hoegenaamd nie genoeg onderwysers is wat opgelei is om alle skole te bedien nie.

’n Bekende opvoedkundige het aan Die Vryburger gesê moedertaal-onderrig is die enigste suksesvolle model, maar in Suid-Afrika sal dit nie deur die huidige regering toegepas word nie want dit skep die indruk van ’n terugwaartese stap na apartheid. Daarbenewens het die ANC blykbaar besluit om Engels die land se voertaal ta maak, en dat ander tale ook maar aan die agterspeen sal drink.