Studiegroep kam ANC Inligtingshoof


Die Studiegroep vir Eietydse geskiedenis (SEGE) het in ’n persverklaring die ANC-regering se hoof van Kommunikasie en Inligting, Phumia Williams, skerp gekritiseer oor haar uitlatings rakende Kleinfontein, wat geleë is tussen Pretoria en Bronkhorstspruit.

Die Vryburger het benewens die mediaverklarings van talle instansies, ook telefoniese besware aangehoor wat toon dat Boere-Afrikaners ontevrede is met die uitlatings wat gemaak is en wat daarop dui dat die betrokke ANC woordvoerder nie op hoogte van sake is nie.

Die volledige verklaring soos uitgereik is deur SEGE en onderteken is deur die voorsitter, mnr. Hannes Scholtz, lui soos volg:

Die mediaberig oor die verklaring wat deur die ANC-regime se Kommunikasie en Inligtingshoof, Phumla Williams, uitgereik is oor die “skok” met die bestaan van ‘n plek soos Kleinfontein verwys.

Die verklaring van Williams dui op totale onkunde of eenogigheid wat aan rassisme grens. Haar verklaring is dus ‘n verleentheid vir haar regering. Die realiteit in Suid-Afrika waaraan die verklaring gemeet moet word is:

Eerstens, Kleinfontein is nie ras gebaseer nie, maar volk gebaseer. As sy dus van volksisme sou praat kon dit miskien nog gaan, maar rassisime is misplaas, want ras is nie ter sprake nie. Dit is dus ‘n geval van selektiewe “ras”-isme.

Tweedens, daar bestaan ‘n Black Lawyers Association, ‘n Black Accountants Association, Black Business Association en vele ander soortgelyke ekslusiewe swart verenigings wat diskrimineer op grond van ras. As Williams dus rassisme wil insleep moet sy die –“isme” by hierdie organisasies gaan soek. Dit is waar die eenogigheid inkom.

Derdens, haar ANC Freedom Charter bepaal onder die opskrif: “All national groups shall have equal rights” that

“All national groups shall be protected by law against insults to their race and national pride;

All people shall have equal rights to use their own language and to develop their own folk culture and customs”.
Vierdens bepaal die Grondwet in artikel 31(1) :
“Persone wat aan ‘n kultuur-, godsdiens- of taalgemeenskap behoort, mag nie die reg ontsê word om, saam met ander lede van daardie gemeenskap –
(a) hul kultuur te geniet, hul godsdiens te beoefen en hul taal te gebruik nie; en
(b) kultuur-, godsdiens- en taalverenigings en ander organe van die burgerlike gemeenskap te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit nie.”
Bogemelde uit die Grondwet van Suid-Afrika moet verder saamgelees word met artikels 231 tot 235 wat duidelik oor volkeregtelike sake handel.
Eksklusiewe geografiese afbakening vir swart bevolkingsgroepe bestaan in die land onder trusts en bestuur van swart konings, kapteine of wat ook al; en word deur Williams se regering met alle lede van die inwoners van Suid-Afrika se belastinggeld gefinansier sonder dat belastingbetalers ‘n keuse het. Kleinfontein betaal vir homself.

Die vierde punt bevraagteken dus haar onkunde.

Gebiede soos Kleinfontein ontstaan juis vir selfbeskerming teen die aanslae van haar owerheid op die kultuur, veiligheid, diskriminasie op talle gebiede en die vervreemding van kinders van hulle eie kultuur wat in stryd met die Grondwet en Freedom Charter is, maar nogtans toegepas word.
Daar word van Wlliams geëis dat sy haar ondeurdagte bewerings namens haar regering moet terugtrek en ‘n verskoning moet aanbied.