Selfmed se hoof vervang


Selfmed se hoofuitvoernde beampte, Leon Bester, is deur die Raad op Mediese Skemas (RMS) vervang, asook sy vrou as bemarkingsdirekteur. Sy het na bewering ‘n salaris van R700 000 per jaar ontvang, maar wat nie bevestig is nie. RMS het verklaar dat Selfmed se finansiële posisie gesond is.

RMS het vroeër ‘n lastereis in die Pretoriase hoofgeregshof verloor en moes aan Bester en aan Selfmed elk ‘n bedrag van R200 000 as skadevergoeding betaal. RMS het op sy beurt ‘n saak teen Selfmed by die Wes-Kaapse hoofgeregshof ingedien vir beweerde onreëlmatighede en korporatiewe beheerprobleme en versoek dat ‘n kurator vir Selfmed aangestel moes word. Die aanstelling van Bester se vrou as familielid in ‘n senior posisie en die feit dat Bester twee seniorposte as hoofuitvoerende beampte en voorsitter van die raad van trustees bekleë het het teen die fonds getal.

Die bedanking van Bester en sy vrou het gevolg op ‘n skikkingsooreenkoms wat uit RMS se klag gevolg het.