Republikeinse Vrouebeweging neem leiding


Hierdie jong en dinamiese Vrouebeweging, bekend as die RVB het weereens besluit om die Republiekfees te herdenk op eg volkseie tradisie.

Die Verklaring soos uitgereik deur die Organisasie soos hier onder. spreek vanself:

Die RVB Paardekraal bied op 1 Junie 2013, hul derde Paardekraal Tydlyn Kompetisie, by die Paardekraal Monument, te Krugersdorp, aan. Dit sal die Republiekfees, wat deur die Paardekraal Verkenners aangebied word, voorafloop.

Die dag begin om 9:00 met ‘n vlaghysing, skriflesing en gebed. Daarna word die reëls vir die kompetisie kortliks verduidelik en om 9:30 begin die kompetisie.

Die Paardekraal Tydlyn Kompetisie is ‘n inisiatief vanuit die dames van die RVB Paardekraal, met die doel om ons Volksgenote weereens bewus te maak van ons ryke geskiedenis.

Vir die deelnemers wat wil voorberei, is die geskiedenis/inligting wat nodig is daarvoor, op die RVB Paardekraal se webtuiste geplaas. Deelnemers kan dit eenvoudig aftrek en bestudeer. Die onderwerpe is die Paardekraal Monument, Verkenner Danie Theron, Die slag van Majuba en die Slag van Bloedrivier.

Die dag gaan egter nie net oor kennis van die geskiedenis nie, maar ook oor plesier saam met jou Volksgenote. Daar is deurlopend uitdagings soos, kettie skiet, rekkies skiet, perdehoewe gooi, skyfskiet, mielies tel, tou-knope maak, ensovoorts wat deel uitmaak van die kompetisie.

Na die kompetisie vind die Republiekfeesprogram plaas, wat afskop met ‘n pragtige vlagvoorstelling. Daarna gaan mnr Alwyn de Klerk oor Republiekwording praat en Mnr Ben Geldenhuys gaan terugvoer gee vanaf die Boere Afrikaner Volksraad.

Geen Republieksfees kan gehou word sonder Volkspele nie! Na die Volkspele vind die prysuitdeling plaas en die gebruiklike veiling, en vlagstryking.

Maak ‘n plan en kom neem deel. Dalk verbaas jy jouself !

Republiekeinsegroete
Sylvia Mann – RVB Paardekraal