Republikeinse Vrouebeweging doen dit weer

RVB Paardekraal hou op 1 Junie 2013 die 3de Paardekraal Tydlyn Kompetisie, te Paardekraal Monument, Krugersdorp. Dis ‘n pret dag vir die hele gesin en buiten die pret, leer die deelnemers oor ons eie Volk. Die kompetisie bestaan uit die beantwoording van vrae oor Paardekraal, Danie Theron, die Slag van Bloedrivier en Majuba. Al die inligting wat nodig is, sal vroegtyding op ons webtuiste geplaas word.

Daar is nie net vrae wat beantwoord moet word nie!! Tussendeur moet elke span 10 speletjies doen vir ekstra punte. Dis ‘n dag van pret en plesier.

Aan die einde van die kompetisie word die vraelyste verwerk en deelnemers kry die geleentheid om ‘n geskenk te kies.

MAJUBA BERG

SLAG VAN BLOEDRIVIER

VERKENNER DANIE THERON

Ons web adres is www.RVB-Paardekraal.co.za

‘n Span bestaan uit 2 mense en die inskrywingsfooi is R100 per span.
U kan ook betrokke raak deur om ‘n span in te skryf of om ‘n pret stalletjie te beman en daardeur u besigheid/organisasie te bemark. Vir meer inligting en inskrywings kan Sylvia Mann, Voorsitster van RVB Paardekraal, gekontak word by [email protected] , of 082 826 7740.

VOORLOPIGE PROGRAM VIR REPUBLIEKFEES 31 MEI 2013
TE PAARDEKRAAL MONUMENT
31 MEI 2013
13:00 – VERKENNER KAMPEER KLUB LEDE EN ALLE GENOOIDES BEGIN AANKOM BY DIE TERREIN OM TE KAMP
18:30 – BOEKEVAT/AANDDIENS – VKK LID
19:00 – CANTILE (Jeug) – DS WIMPIE BURGER
19:00 – BRAAI EN VOLKSLIEDERE
23:00 – STILTE IN DIE KAMP

1 JUNIE 2013 (KOS STALLETJIES VANAF 9:00 TOT 16:00)
9:00 – VLAGHYSING – PAARDEKRAAL PENKOPPE
9:10 – OPENING – SKRIFLESING KORT BOODSKAP EN GEBED – DS JOHAN GREYLING
9:20 – REELS VIR TYDLYN KOMPETISIE
9:30 – TYDLYN KOMPETISIE BEGIN – RVB PAARDEKRAAL
13:00- TYDLYN KOMPETISIE KLAAR
13:00 TOT 14:00 – MIDDAGETE BREEK
14:00 – VLAG VOORSTELLING – EVERT KLOPPER
14:10 – SPREKER – REPUBLIEKWORDING – ALWYN DE KLERK
14:20 – SPREKER – TERUGVOER VANAF DIE BOERVOLKSRAAD – BEN GELDENHUYS
14:30 – VOLKSPELE OPTREDE
15:00 – PRYSUITDELING VIR TYDLYN KOMPETISIE EN VEILING
16:00 – VLAGSTRYKING – PAARDEKRAAL VERKENNERS
2 JUNIE 2013
9:00 – OGGEND KAMPDIENS – VKK LID
18:00 – KAMPERS ONTRUIM DIE PERSEEL

Sylvia Mann
[email protected]
[email protected]
082 826 7740
086 601 5761 (Faks)
www.RVB-Paardekraal.com