Realcor-veiling in gedrang


Die Realcor-hotelgebou te Bloubergstrand word hierdie week opgeveil.

Daar is egter weerstand teen die veiling. Mnre. Willie van Zyl en Deon Pienaar het selfs n hofaansoek ingedien om die veiling te stop.

Hulle vrees dat beleggers niks gaan kry van die R600 miljoen wat hulle belê het nie.

Willie van Zyl en Deon Pienaar is makelaars wat veg vir die regte van die beleggers en vra die hof dat beleggers as krediteure erken moet word.

“Dié beleggers is krediteure van die gelikwideerde maatskappy,” voer Van Zyl aan.

Hy het toegang gekry tot die groot aantal kartonne met dokumente rakende die Realcor besigheid wat besonderhede het van die sowat 3,000 beleggers.

“Al die bokse was nie verseël nie. Die aantekeninge buite op die bokse stem nie ooreen met die inhoud daarvan nie. Dokumente wat niks te doen het met die Realcor-groep nie, is in die bokse gekry, maar daar was geen rekord daarvan nie,” het hy gesê.

Die interdik teen die veiling gaan aangevra word om te keer dat die hotel van eienaar verwissel sonder dat die belange van beleggers in ag geneem word.

Van Zyl meen dié eis om likwidasie is skaars ’n tiende van die waarde van die beleggers se geld en dat die verliese wat hulle gaan ly, sou die veiling voortgaan, groter as dié van First Rand Bank (eiser) sal wees.