Reageer reg!


Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars: Is die kind dood? En hulle antwoord: Hy is dood. Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die HERE gegaan en aanbid.
-2 Sam 12:19-20

As gereformeerdes bely ons dat ons sondige mense is, dit is ons natuur. Die gevolg hiervan is dat, tot met die wederkoms, ons sal aanhou sonde doen, al stry ons daarteen, ons sal van tyd tot tyd struikel. As gelowiges, wie se sonde op Christus gepak is en afbetaal is en wat die Gees nou in die hart het, eis God wel van ons die regte reaksie op ons sonde.

Dawid het ‘n ernstige sonde gedoen deur die moord op Uria en die owerspel met Batseba. Hy was ‘n sondaar! Maar let op sy reaksie as die Here hom straf met die dood van sy seun. Hy staan op, trek aan en gaan aanbid God. Die sonde is ‘n konstante in ons lewens, maar hoe jy reageer is ‘n veranderlike. Dit was hierdie reaksie van Dawid wat van hom ‘n man na God se hart gemaak het!