Plaaswerker staking dreig al weer


Plaaswerkers tjank dat daar nou meer geld van hulle afgetrek word na die vorhoging in werking gestel is. Hierteenoor kla boere dat hulle die nuwe minimum tariewe nie kan bekostig nie.

“Die regering sal help,” het adj.pres. Kgalema Motlanthe glo verlede Saterdag vir landbou-rolspelers in De Doorns beloof.

Daar is reeds gevalle aangemeld waar boere die werkers se werksure verminder het om aan te pas by bekostigbare lone. In ander gevalle het boere begin om sekere dienste wat voorheen gratis aan werkers beskikbaar was, nou teen betaling te bied.

Sedert die nuwe lone inwerking gestel is, is honderde werkers afbetaal omdat boere dit et nie kan bekostig nie.

Michael Laubscher, voorsitter van die Hexvallei-tafeldruif Asosiasie, sê die koste van plaaswerkers se byvoordele is te hoog en dat dit en ekonomiese faktore die boere onder druk plaas.

Hy sê daar moet verskillende tariewe wees vir werkers wat op plase woon en dié wat nie daar woon nie.

Mildred Oliphant, Minister van Arbeid, het blykbaar gesê haar departement het 613 aansoeke om kwytskelding van die minimum loon ontvang. Daarvan is 133 reeds afgekeur.

Volgens Motlanthe moet die landbousektor nou gestabiliseer word. Hy reken boere se welvaart is vir die regering belangrik, want hulle betaal belasting en skep werk.

Die regering sal help om buitelandse markte oop te stel, het hy gesê.

Aan die plaaswerkers het hy gesê die regering sal skole bou sodat die plaaswerkers se kinders kan skoolgaan.

Landbou kenners sê dat die aflegging van plaaswerkers maar die begin is van ’n grootskaalse aflegging aangesien boere nie sal kan volhou om die immer stygende lone van onproduktiewe werkers te bekostig nie.