Pentagon: Christene kan vir geloofsmededeling vervolg word.


‘n Verklaring uitgereik deur die Pentagon in Amerika lui dat Amerikaanse soldate onder federale militêre wetgewing tot tronkstraf gevonnis kan word as hulle Christelike gesprekke voer.

Hierdie stap word gesien as ‘n klap in die gesig van die militêre magte wat gestroop word van die regte wat hulle veronderstel is om oorsee te verdedig.

Die Pentagon het hierdie besluit geneem na samesprekings met die anti-Christen en militante Mikey Weinstein van die belaglike groep: “Military Religious Freedom Foundation.” Die oogmerk is nuwe riglyne wat Christene met tronkstraf of oneerbare ontslag sal straf indien hulle sal poog om in enige hoedanigheid hulle Christenskap te bespreek.

Baie erger nog is die opmerkings wat Weinstein oor Christene maak. Volgens hom is enige persoon wat ‘n Bybelvers met ‘n ander deel, skuldig aan hoogverraad. Hy het verder gegaan en gesê dat dit eintlik “gelyk is aan spirituele verkragting wat dieselfde is as seksuele aanranding.”

Weinstein wat in noue samewerking met die Obama-administrasie gewerk het om die prosedures wat gevolg moet word te bepaal, het Christene “bloedige monsters wat die aarde verkrag en terroriseer,” genoem.

In reaksie teen hierdie optrede is daar ‘n petisie opgetrek waarin die regering gevra word om sy verbintenis met Weinstein en sy militaristiese anti-Christen beweging te verbreek.