Openbare skole – nou onhoudbaar vir Boere-Afrikaners


Die uitspraak in die Pretoria se Hooggeregshof het ’n nuwe krisis veroorsaak wat openbare skole (staatskole) in ’n onbenydenswaardige posisie plaas en Suid-Afrika die gratis opvoeder van Afrika se kinders kan maak, was die woorde van ’n voormalige senior skoolhoof.

Ingevolge die hof beslissing sal kinders wat onwettig in die land is, in openbare skole opgeneem móét word.
Die reeds oorlaaide openbare onderwysstelsel sal die nuwe vereiste moet nakom en gaan waarskynlik finaal knak as dit op groot skaal gedoen moet word.

Dit beteken dat skole die kinders sal moet inneem wat van hul ouers of voogde geskei is. Hulle moet net deur ’n volwassene vergesel word om ingeskryf te word.

Kenners in die opvoedkunde meen dat dit die skole se standaard verder kan verlaag, en die druipsyfer aansienlik sal verhoog.

’n Woordvoerder en gesaghebbende in BCVO geledere sê Boere-Afrikaners sal die toedrag van sake onhoudbaar vind en behoort nou reeds hulle in te stel daarop om hulle kinders na CVO-skole oor te plaas ter wille van hulle toekoms.