Ontmoet Volkshulp 2000


Volkshulp 2000 het op 21 Julie 1991 tot stand gekom om onder meer voedsel, klere, kontant en ander lewensmiddele te versamel om onder minder bevoorregtes en hulpbehoewende volksgenote te versprei; om waar moontlik, uit die bedryf, werkgeleenthede te skep; en om werklose volksgenote te help om werk te kry.

Vanaf 1 Maart 2008 tot 28 Februarie 2013, kon Volkshulp 2000, danksy ruimhartige skenkers, meer as 60,000 mense aan kos, klere en ander goedere help.
Volkshulp 2000 is as ‘n Maatskappy sonder Winsbejag, ingevolge Artikel 21 van die Maatskappywet van Suid-Afrika onder registrasienommer 2007/034576/08 geregistreer.

Onder die naam Megahulp, bedryf Volkshulp 2000 drie Snuffelwinkels in Pretoria, te wete een elk in Danville, Eastlynne en Pretoria-Noord asook ʼn winkel op Naboomspruit en een op Warmbad.

Op Warmbad word ook ʼn klein beskermingsoord bedryf waar enkele werkloses gehuisves word tot hulle weer aan werkgeleenthede gehelp is. Sodra die werkloses werk gevind het, moet hulle die oord ontruim sodat ander werkloses gehelp kan word. In die oord word ook een liggaamlik gestremde en een geestelik gestremde volksgenoot versorg.

Waarde afname
Een van die probleme waarmee Volkshulp 2000 worstel, is die vinnige afname van die waarde van geld. Uit ʼn tabel wat verlede jaar deur ekonome opgestel is van gegewens wat deur die SA Statistiekdiens vrygestel is, blyk dit dat die waarde van die Rand betreklik vinnig afneem.

Uit die tabel blyk dit ook dat die hoeveelheid goedere wat in 1991, (Volkshulp 2000 se stigtingsjaar) teen R1,648-78 aangekoop kon word, in 2012 ongeveer R6,761-61 gekos het.

Volgens die tabel het die waarde van R100,00 in 1980, afgeneem tot ʼn skamele R6-71 in 2012.

Werkgeleenthede
Wat Volkshulp 2000 se tweede funksie aanbetref, naamlik die skepping van werkgeleenthede, kon ons met die werksaamhede by ons hoofkantoor en in die winkels, tot dusver 40 werkgeleenthede skep. Sowat driekwart van die werkers sou nie werk gehad het as dit nie vir ruimhartige volksgenote was wat deur middel van hulle skenkings, Volkshulp 2000 oor byna 22 jaar aan die werk gehou het nie.

Ons kan nie aan ons Hemelse Vader en ons skenkers genoeg dankie sê nie omdat ons in staat gestel word om na byna 22 jaar, steeds ʼn volksdiens te kan verrig.
Volkshulp 2000 kan gekontak word by : (012) 755-8201