Nuwe Volksraadslid aangewys


Die Volksraad Verkiesingskommissie het in ’n verklaring bekend gemaak dat die amp van Volksraadlid vir Natal aangewys is.

Hier volg die volledige verklaring van die VVK:

Nadat Mnr. Francois (“Franz”) Jooste sy Volksraad-setel bedank het op 15 Mei 2013, het die Sentrale Komitee van die Volksraad Verkiesing Kommissie eenparig teen die hou van ‘n tussenverkiesing besluit en (in ooreenstemming met die tersaaklike bepalings van die VVK se Grondwet) is Ds. Ferdie Devenier genader met die opsie om die vakante setel te vul. Ds. Devenier is tans die persoon in lewe wat tydens die 2011-verkiesing die naasmeeste stemme op hom verenig het.

Die VVK maak hiermee bekend – met groot dank en waardering teenoor Ds. Devenier – dat hy ingewillig het om die vakante Volksraad-setel op te neem. Ongeag sy betreklik jeugdige ouderdom het hy reeds diep spore getrap in die stryd om ons volk die ware Geloof te laat behou; en in die stryd vir vryheid en geregtigheid vir die Boere-Afrikanervolk. Daarvan getuig sy aktiewe betrokkenheid by verskeie volksorganisasies oor jare heen. Hy het ook die begrafnisdiens van wyle Eugéne Terre’Blanche gelei op ‘n wyse wat getuig van diepe Godsverbondenheid en diensbaarheid aan die onvervalsde Christelike leer.

Die datum, tyd en plek betreffende Ds. Devenier se inhuldiging as Volksraadslid sal bekend gemaak word sodra die reëlings in sodanige verband gefinaliseer is

Paul Kruger (Voorsitter: Sentrale Komitee, VVK).