Nog ’n bedreiging vir kos produsente


’n Nuwe navorsingspan het bevind dat die besoedeling in die opvang gebied van die Olifantsrivier, nou sulke ernstige afmetings aangeneem het dat dit ’n bedreiging vir voedselvoorsiening geword het.

Benewens dié bedreiging hou dit ook negatiewe gevolge in vir gesondheid van mens en dier.

Die gebied is bekend vir sy produksie van goeie vrugte en groente, maar die groot omvang in besoedeling maak dit nou onmoontlik vir boere om gehalte produkte te produseer.

Meer as 30 wetenskaplikes van die WNNR, die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch, asook die Departement van Waterwese het saamgewerk om die situasie te bestudeer. Die Parke-en-Toerisme-Agentskap het ook saamgewerk.

Die navorsers het onder leiding van dr. Paul Oberholster van die WNNR gewerk en die kerngebiede, Middelburg, Witbank en Delmas het besondere aandag gekry.

Hulle het ook bevind die opvangsgebied van die Olifantsrivier by die gebiede is so erg besoedel dat dit ’n onaanvaarbaar hoë risiko vir watergebruikers inhou weens die rioolafval, nywerheidsafval en suur mynwater wat die Olifantsrivier se opvanggebied besoedel.

Dit is ook vasgestel dat onkruiddoders en insekte doders ’n bydraende rol vervul om besoedeling te verhoog.