Moet jou nie skaam nie!


“Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele.” – Luk. 9:26

Mikey Weinstein sê dat enige iemand wat met ‘n ander ‘n Bybelvers deel skuldig is aan hoogverraad. Hy vergelyk dit met verkragting! Daar word gereeld in humanisme gehamer daarop dat alle mense geregtig is op die uitlewing van hulle geloof, maar dit geld blykbaar nooit vir die Christendom nie. Ons bid dat die amerikaanse soldate wat hul Skepper opreg dien die woorde van Ps 119:46 te alle koste sal uitleef: “Ook wil ek voor konings van U getuienisse spreek en my nie skaam nie.”