MISKENNING VAN “ DIE STEM “

Vandat ek my verstand het wat nou oor ‘n periode van 53 jaar strek, het ek myself nog altyd met die ATKV vereenselwig  as ‘n Afrikaanse Kultuur Organisasie.  Uit my beskeie oogpunt gesien behoort een van hul hoof doelstellings juis die beskerming en vooruitgang van die Afrikaanse Taal te wees, ongeag wat.  Dit was egter so tot en met 1994.

Indien julle nie vertroud is met jul eie taal se geskiedenis en baie belangrik, veral “ Die Stem “ nie, laat ek julle dienooreenkomstig inlig. Die “ STEM “ bestaan uit vier ( 4 ) paragrawe waarvan die laaste paragraaf ‘n baie sterk godsdienstige konnotasie het.  Die “  STEM “ het nog nooit uit slegs twee tot drie sinnetjies uit beide Afrikaans en Engels bestaan nie. Dit word beskou as  ‘n blatante simboliese belediging vir die Blanke Boerevolk van Suid Afrika.  

 DR. Titus, u as ‘n geleerde persoon met kwalifikasies  en in u huidige hoedanigheid as Uitvoerende Direkteur van die ATKV behoort van baie beter te weet, u behoort die Afrikaanse Taal te bevorder en te versterk en nie verder af te breek en in die modder te vertrap nie, want dan is u nie geskik vir die pos nie, wat huidiglik wel die geval is. Op voetsoolvlak, is die sogenaamde Nkosi lied ‘n simbool van totale onderdrukking.

Die huidige veeltalige “ landslied “ dien geen doel, lei baie beslis nie tot nasie-bou nie en word baie beslis nie deur die Blanke Afrikanervolk erken of gerespekteer nie.Dit is om die minste te se, walglik.

Dr. Titus, in ‘n neutedop saamgevat, die “ Stem “  moet volwaardig en alom verteenwoordigend van die Blanke Boervolk wees en nie die huidige simboliese belediging  soos huidiglik die geval is nie.

‘n Groot hoeveelheid handtekeninge  is reeds ingesamel vir petisie doeleindes ten einde die paar sinnetjies van  “ DIE Stem ‘ uit die nuwe “ landslied “ te verwyder. Dr. Titus, u kan maar net laat weet hoeveel handtekeninge u benodig, prakties gesproke,  “ Die Stem “ word as volwaardig gehanteer en gesing of geheel en al uitgelaat. Die heksejag op die Blanke Afrikaners se simbole moet nou end kry.Die aanbevole  oplossing sou  wees deur ‘n Nasionale Referendum onder Blankes Afrikaners te hou ten opsigte van die totale weglating van “ Die Stem “ uit die nuwe ‘ landslied “.

‘n Vriendelike maar ernstige beroep op u Dr. Titus,in u hoedanigheid, doen die aanbevelings aan die toepaslike ministers om die simboliese belediging in terme van “ Die Stem “ geheel en al uit die nuwe “ landslied “ te verwyder, hoe gouer hoe beter. Ek glo en aanvaar dat die ANC Regime die ernstige versoek ook sal verwelkom.

“ Ons sal lewe – ons sal sterwe – Ons vir jou Suid-Afrika.

Danie Heenop

Potchefstroom

19 MEI 2013.