Mauritius voorkeur vir groot ondernemings


Mauritius is besig om sy ekonomiese sake in orde te kry en raak al hoe aantrekliker vir groot besigheidsondernemings om hulle kantore na Mauritius te verskuif. Dit verskaf veral ‘n poort na Afrika, die posisie wat Suid-Afrika graag aanspraak op wil maak, maar besig is om die inisiatief te verloor weens vakbondoptredes, ekonomiese onsekerheid en diegebrek aan regeringswil om voldoende politieke stabiliteit te skep wat ondernemingsvertroue moet verbeter.

Mauritius trek investeringsgeld en staan toenemend bekend as een van die mees vriendelike besigheisekonomië in die Suidelike Afrika ontwikkelingsgemeenskap.

Luukse eiendomme word al hoe meer deur welgestelde buitelandsepersone gekoop, waarvan rykes uit Suid-Afrika ‘n aansienlike deel vorm en dit verskaf aan hulle verblyfsreg vir so lank as wat hulle die eiendom besit. Die belastingtariewe is nog ‘n aantreklikheid. Lewenskoste is vergelykbaar met die van Suid-Afrika.